Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

restauracja winnica połaniec

winnica restauracja połaniec praca warunki

8 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2017 - 18:08:12

Witam. Czy pracowal ktoś kiedyś w winnicy i podzieli sie jakie tam sa warunki pracy. bo widzialem ogloszenia przyjme do pracy. z gory dzieki#2 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2017 - 20:02:59

Witam. Czy pracowal ktoś kiedyś w winnicy i podzieli sie jakie tam sa warunki pracy. bo widzialem ogloszenia przyjme do pracy. z gory dzieki

 


Witam. Czy pracowal ktoś kiedyś w winnicy i podzieli sie jakie tam sa warunki pracy. bo widzialem ogloszenia przyjme do pracy. z gory dzieki

nie polecam#3 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2017 - 20:48:41

Nabywca nieruchomości przyjmie zobowiązanie, iż podane w ofercie zasady zabudowy nieruchomości zostaną zapisane w umowie notarialnej i będą wiążące dla następców prawnych nabywcy nieruchomości. W przypadku nie wywiązania się użytkownika wieczystego z tych zasad, umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste może zostać rozwiązana, a nakłady poniesione przez nabywcę nieruchomości mogą przejść nieodpłatnie na rzecz jej właściciela. W przypadku nie wywiązania się ze złożonej deklaracji liczby nowozatrudnionych osób, nabywca zapłaci karę umowną w wysokości równej kwocie miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą nie zatrudnioną osobę na pełny etat, na ww. okres, licząc w stosunku miesięcznym. Ogłaszający przetarg jako kwotę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto przyjmuje kwotę 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych). Co do obowiązku zapłaty kar umownych, nabywca podda się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 kpc. do kwoty 72 000 000 zł na rzecz Gminy Połaniec, przy czym wyraża on zgodę aby wierzyciel mógł wystąpić o nadanie umowie o oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste klauzuli wykonalności w terminie 5 lat licząc od daty zakończenia inwestycji. Zobowiązania te będą wiążące również dla następców prawnych nabywcy nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym zostaną one scedowane na nowego nabywcę. Brak przejęcia tych zobowiązań przez nowego nabywcę będzie skutkował dochodzeniem przez Gminę roszczeń finansowych od pierwotnego nabywcy nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 052 622,00 PLN +VAT; wadium - 200 000,00 PLN Wadium należy wpłacić w gotówce (PLN) na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec Nr 80 9425 0008 0000 2349 2006 0008 w BS Połaniec, w terminie do dnia 26.05.2014 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek. Wpłacone wadium przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 25 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2015 roku. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem" Przetarg na nieruchomości nr 9 i 10 w strefie inwestycyjnej w Brzozowej" najpóźniej do dnia 26.05.2014 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, pokój nr 205. Pisemna oferta powinna zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, - dokumenty potwierdzające status prawny oferenta jeżeli nie jest osobą fizyczną, np. aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo lub dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, - datę sporządzenia oferty,

 #4 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 26 kwiecień 2017 - 20:53:00

Przekręt jakich mało. Ktoś powinien za to beknąć.#5 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 28 kwiecień 2017 - 06:57:02

Witam. Czy pracowal ktoś kiedyś w winnicy i podzieli sie jakie tam sa warunki pracy. bo widzialem ogloszenia przyjme do pracy. z gory dzieki

prosze o opinie#6 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 28 kwiecień 2017 - 22:31:22

prosze o opinie

 


prosze o opinie

ja tez bym chciala wiedziec#7 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 05 maj 2017 - 14:00:56

Witam. Czy pracowal ktoś kiedyś w winnicy i podzieli sie jakie tam sa warunki pracy. bo widzialem ogloszenia przyjme do pracy. z gory dzieki#8 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 05 maj 2017 - 14:38:08

Jak chcesz zapier***ać na 5 etatach a zarabiać jak za pół. To ta praca jest dla ciebie. W bonusie humory szefa.#9 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 05 maj 2017 - 14:59:43

Otwóż knajpe i żyj jak królDodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: winnica, restauracja, połaniec, praca, warunki

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych