Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Oto honorowi mieszkańcy Wąchocka :: zobacz komentowany artykuł


3543 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 11 sierpień 2009 - 17:23:26

Bardzo dobra wiadomość, właściwe osoby zostały wyróżnione które coś zrobiły dla naszego miasteczka. Mam nadzieje że bratanek prałata Szczykutowicza będzie kandydował na burmistrza bo aż serce się kraje jak widzę obecnego burmistrza ile czasu można nic nie robić? Dobrze, że wybory już za rok.

#2 ~wąchocczanka~

~wąchocczanka~
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2009 - 09:30:27

Największym osiagnięciem samelowego burmistrzowania jest zalew, który wybudowała nasza pani burmistrz Markiewiczowa. pan samela taki jest zacietrzewiony na swoją poprzedniczkę, że aż zepsół frajde wszystkim na wakacje. zalew zarasta bo pan bumistrz ubzdurał sobie że będzie niski poziom wody. (chyba by miec wodę do pasa). zalew zarasta, a on w gazecie mówi że się tam tworzy raj dla ptaszków czyli bocianów, kaczek i łabędzi przypomnijcie sobie kto był najwiekszym przeciwnikiem zalewu. oczywiście Samela a teraz się mści na markiewiczowej. co do "bratanka" księdza to wiele się mówi o jego kandydaturze. Ja sama go nie znam ale słyszałam że ma facet pomysły na Wąchock, a to co teraz dobrego wychodzi Sameli to wynik wpływu tego Szczykutowicza. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko w chwale wróci burmistrz Markiewiczowa, która dużo zrobiła dla Wąchocka.

#3 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2009 - 12:52:51

Pomijając fakt osiągnięć Burmistrza Sameli czy też ich braku chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt a mianowicie nieudolność i brak kompetencji i wiedzy nie tylko Burmistrza a również i pracowników urzędu.
Przykład:
Burmistrz ogłasza wszem i wobec piękny plan rewitalizacji wąchocka, głównie kilkanaście tysięcy metrów kostki czy to granitowej czy też betonowej i kilka latarni za kilka milionów złotych, podejmuje działania w tym zakresie, miedzy innymi występuje z ogłoszeniem o wyłonieniu wykonawcy na dokumentację projektową, wcześniej wydaje Decyzję Nr 3-Ś/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Nr BGK-7624-4/09 z dnia 02.07.2009r. W czym jest problem:
Przedmiotowe postępowanie administracyjne toczyło się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, a decyzję w nim wydał Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock. Czyli organ ma wydać decyzję we własnej sprawie. Jest to sytuacja kuriozalna i niezgodna z kodeksem postępowania administracyjnego, gdyż nie jest zapewniona bezstronność organu wydającego decyzję i podważone jest zaufanie obywateli do organów administracji państwowej.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142, poz. 1593) określa status pracownika samorządowego oraz jego prawa i obowiązki. W art. 18 stanowi, że pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Tak jest właśnie w tej sytuacji: podjęcie czynności proceduralnych przez Burmistrza Wąchocka na wniosek Burmistrza Wąchocka,.

Także kodeks postępowania administracyjnego przewiduje (art. 24 & 1) wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu, jeśli dotyczy ono spraw, w których pracownik ten jest osobiście zainteresowany lub gdy może wchodzić w grę podejrzenia takiego zainteresowania. Nie ulega wątpliwości, ze Burmistrz Wąchocka jest osobiście zainteresowany wydaniem pozytywnej decyzji w przedmiotowej sprawie, skoro taki wniosek złożył. Powinien zatem podlegać wyłączeniu, a tymczasem wszczął i prowadził postępowanie, np. zlecił ogłoszenie wyłożenia swojego wniosku oraz zamierza rozpatrywać zgłoszone uwagi i wnioski ("Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Wąchocka"). Takie postępowanie nosi znamiona naruszenia ww. przepisu.

Wreszcie zgodnie z art. 8. KPA organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Wszczęcie przez Burmistrza Wąchocka postępowania na swój własny wniosek, prowadzenie czynności w swojej sprawie, wreszcie zamiar rozpatrywania zgłoszonych uwag przez wnioskodawcę absolutnie nie buduje zaufania obywateli do organów Państwa i podejmowanych przez nie rozstrzygnięć i stanowi jak najgorszy przykład - wypacza świadomość i kulturę prawną obywateli.

Prowadzenie postępowania i wydanie decyzji przez wnioskodawcę będzie skutkowało jej nieważnością.

Pozdrawiam

#4 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2009 - 21:32:29

Dla wyjaśnienia jeszcze link http://www.wspolnota...tent/view/4761/

#5 ~JJ~

~JJ~
 • Goście

Napisano 13 sierpień 2009 - 16:30:19

Witam i może dodatkowa podpowiedź z kpa
Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Art. 157. § 1. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ.
§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 3. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.

#6 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 13 sierpień 2009 - 21:28:53

Miałem odpowiedzieć na post wąchocczanki to prawda jeśli chodzi o inwestycję i pozyskiwanie środków z UE P. B. Markiewicz przodowała, zresztą jako ciekawostkę podam że, w Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacji Wąchocka beneficjent (czyt. Gmina Wąchock w osobie P. Sameli) twierdzi że ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE i wymienia pozyskane środki:
Rok 2001
1. Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Parszowie - wartość zadania
29 094,69zł, dotacja z PAOW – 11 834,37 zł.
2. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Parszowie - wartość zadania 67 443,73 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 19.000,00 zł.
Rok 2004
1. Przebudowa Placu Mjr Ponurego w Wąchocku - wartość zadania 194 724,23 zł, środki SAPARD 79 288,31 zł.
2. Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wąchocku - wartość zadania 689 707,89 zł – środki SAPARD 445 986,69 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinków - wartość zadania 792 089,36 zł, środki SAPARD 594 067,02 zł.
4. Budowa kanalizacji w m. Węglów - wartość zadania 680 605,32 zł, środki SAPARD
492 590,35 zł.
5. Budowa kanalizacji w m. Rataje - wartość zadania 764 197,53 zł, środki SAPARD
559 175,63 zł.
6. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie - wartość zadania 43 700,85 zł, środki PAOW 18 354,00 zł.
7. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - wartość zadania 11 976,74 zł, środki PAOW 5 030,00 zł.
Rok 2006-2008
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w m. Wąchock - wartość zadania 3 677 697,64 zł, środki ZPORR 2 194 446,28 zł.

Jakoś w tym zestawieniu brak funduszy pozyskanych przez P. Samele

#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 08:43:43

Czytam te wszystkie wypociny i aż żal ściska pewną część ciała na widok tych żałosnych tekstów, które tylko świadczą o tym jak bardzo zbliżające się wybory napędzają strachu tym, którzy rzeczywiście mają się czego bać. Szkoda, że pan pseudoprawnik rzucający przepisami z kpa, ustawy itp. nie znał ich kiedy była pani burmistrz fałszowała dokumenty lub podejmowała inne, bardzo "chlubne"dla Wąchocka działania. Jeśli ktoś tęskni za takimi czasami to gratuluję. Faktycznie, nic lepszego nie może Wąchocka spotkać niż Pani M. Żałosne... Hahaha :D

#8 ~Gościu~

~Gościu~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 09:15:07

Prosty przepis na zostanie Burmistrzem pani M:
Wszyscy radni mają zatrudnione rodziny w administracji, a pani rządzi niepodzielnie!!!
Teraz ktoś strasznie narzeka na Burmistrza, bo radnym powiększają się rodziny a pracy w Gminie dla pociotków nie ma!!!
Pozdrawiam "wąchocczankę" i resztę przedmówców którzy stoją na straży praworządności w Gminie Wąchock i tak bardzo dbają o pracę dla "swoich" mieszkańców.

#9 ~Gościu~

~Gościu~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 09:31:56

Dla wyjaśnienia jeszcze....
Kto zna tak dobrze przepisy jak nie Radni z opozycji...
...bo przecież nie przeciętny mieszkaniec Gminy.

#10 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 09:48:00

Witam ponownie
1. Nie wypociny tylko wypowiedzi zresztą, płace podatki i mam prawo krytykować władzę czy też sposób jej sprawowania.
2. Podaje konkretne fakty czy też liczby, jeśli ktoś obawia się tego proszę podać w którym miejscu się mylę?
3. W kwestii wyboru burmistrza i nowych radnych to chyba jeszcze zbyt wcześnie na zakładanie kto nim będzie skoro jeszcze nie wiadomo kto będzie startował.
4. Cytat z poprzedniej wypowiedzi "Teraz ktoś strasznie narzeka na Burmistrza, bo radnym powiększają się rodziny a pracy w Gminie dla pociotków nie ma" - kilka nazwisk można przytoczyć syn pana radnego. M, siostra pani sekretarz. może jeszcze kilka osób podać?
5. Pytanie do administratora forum czy jest możliwość podawania nr IP komputera przy postach?
6. Styl wypowiedzi i podawanie informacji cyt. "inne chlubne działania" proszę podawać konkretne fakty.
7. "Wszyscy radni mają zatrudnione rodziny w administracji, a pani rządzi niepodzielnie!!" - Odpowiedź bardzo prosta to nie radni tylko mieszkańcy mają wpływ na to kto będzie rządził, i wypadku burmistrza czy też radnych.

Pozdrowienia dla P. Sameli któty zapewne teraz czyta te "wypociny" w gabinecie wyremontowanym i wyposażonym za sporo ponad 100 tys zł, zastanawia się czy przyznać kolejne wielotysięczne nagrody dla urzędników.

Pytanie do poprzedników którym to radnym powiększają się rodziny? Może sprowadzimy wymianę poglądów do bardziej konkretnej formy.

Nie jestem radnym i okazało się teraz że orientowanie się we własnych prawach jest poważnym uchybieniem :-)

Pozdrawiam

#11 ~wąchoczanka~

~wąchoczanka~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 13:33:30

Dla wyjaśnienia jeszcze....
Kto zna tak dobrze przepisy jak nie Radni z opozycji...
...bo przecież nie przeciętny mieszkaniec Gminy.

Dzieki za pozdrowienia. domyslam się że pozdrawia mnie sam Pan burmistrz Samela. Co do znajomosci tematu przez WoW a to nie ma moim zdaniem znaczenia z jakiej jest opcji. jak widac Pana Burmistrza drażni opozycja i drażnią go ludzie którzy mają swoje zdanie. najlepiej gdyby ludzi wogole nie było, a jeszcze lepiej gdyby nie orientowali się w zasadach działania samorzadu. Obiektywnie stwierdzam że burmistrz Markiewiczowa zatrudniała pociotków, ale to kogo Pan zatrudnia to już inna historia. Gdyby Pan Szczykutowicz zechciałby kandydować to myslę że on w tym wyścigu pogodzi i Samelę i Markiewiczową. byłby to kandydat nie uwikłany w te wasze wachockie rozgrywki.

#12 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 17:40:14

Panie Gościu w nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi przytoczę kolejny „kwiatek" z działalności urzędników , obsługi prawnej, sekretarza i oczywiście jak można zapomnieć o Burmistrzu.
Sprawa dotyczy uchwał o nr XIX/127/2008 z 22 kwietnia 2008 r dotyczącej udzielenia pomocy Powiatowi Starachowickiemu itp…
A chodzi o paragraf 2 punkt 1 który w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Nr 140 poz. 1925) http://www.kielce.uw...ik-140-2008.pdf ma brzmienie:
„§ 2.1. Pomoc finansową, o której mowa
w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2008 rok w kwocie
80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).”

Na stronie BIP gminy Wąchock w skanie PDF (http://gmina.wachock...ki/1246/127.pdf) tej samej uchwały jest:

„§ 2.1. Pomoc finansową, o której mowa
w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2008 rok w kwocie
81 153,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).”

Widać, że nastąpiło przerobienie uchwały, co robią urzędnicy podejmują kolejną uchwałę NR XXI/145/2008 na sesji w dniu 4 lipca 2008r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale XIX/127/2008 z dnia 22.04.2008 r. gdzie następuje zastąpienie paragrafu 2 punkt 1 i zostaje wprowadzona kwota 81.153,00 zł (słownie itd..)

Pierwsze pytanie, czemu jest rozbieżność między tymi samymi uchwałami ogłoszoną w BIP Wąchocka i opublikowaną przez Wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Skoro nastąpiła omyłka pisarska ta uchwała powinna być identyczna.

Druga sprawa, co to jest omyłka pisarska: za oczywistą pomyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części. Podanie błędnej kwoty nie powinno być uważane za oczywistą omyłkę pisarską.

#13 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2009 - 23:31:08

Podaje jeszcze nr GG do siebie w razie dodatkowych pytań 126673306 oczywiście CDN jeśli ktoś ma dodatkowe pytania to proszę o kontakt zazwyczaj na niewidocznym ale jak tylko będzie możliwość odpowiem. Pozdrawiam a wiadomość dla P. Sameli nie jestem radnym i nigdy nim nie byłem.

#14 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2009 - 00:01:09

Dla nie wtajemniczonych wyżej wymienione działania mają znamiona czynu z art. 270 kk. Przerobienie , podrobienie, użycie sfałszowanego dokumentu – przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego (fałszerstwo)

#15 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2009 - 07:05:58

Podam może pomocną wskazówkę dla nie opozycyjnych radnych, ja jako przeciętny mieszkaniec gminy mogę nie znać się na przepisach tak jak radni.
Wypadało by sprawdzić jaka kwota została przelana na rachunek starostwa powiatowego w związku z udzieloną uchwałą i kiedy ta kwota została przelana, jeśli przed wejściem w życie nowej uchwalonej (wprawdzie z wadą prawną uchwały) i w kwocie większej niż 80 tys. (zapewne 81 153 zł) to w takim wypadku doszło do kk. Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

#16 ~zoom~

~zoom~
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2009 - 14:13:36

Panie wow skoro pan tyle widzi to niech pan to zgłosi do sądu,ale pan tego nie zrobi bo by się pan skąpromitował.i szkoda że pan jednak nie widzi ile zostało zrobione i poprawione po poprzedniej władzy,ile środków wyciągniętych z uni.ale pan tego nie widzi bo marnuje czas na klawiaturze.

#17 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2009 - 14:14:27

Dziękuje za zwrócenie uwagi na GG i poprawiam się zgodnie z protokołem z Sesji faktycznie została zgłoszona poprawka co do kwoty 80 tys i zmiana 81 153 w takim razie problemem jest tylko brak staranności w podpisywaniu wysyłanych uchwał, nie wiem jaka uchwała została wysłana do Wojewody skoro w Dzienniku Urzędowym Wojewody jest inna treść. Dobrze że przewodniczący rady czuwa nad tymi sprawami.
Pozdrawiam i oczywiście cofam wypowiedź odnośnie art. 270 kk.

#18 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 15 sierpień 2009 - 14:47:38

Panie wow skoro pan tyle widzi to niech pan to zgłosi do sądu,ale pan tego nie zrobi bo by się pan skąpromitował. i szkoda że pan jednak nie widzi ile zostało zrobione i poprawione po poprzedniej władzy,ile środków wyciągniętych z uni.ale pan tego nie widzi bo marnuje czas na klawiaturze.

Próbuje zwrócić uwagę na pewne obyczaje, jeżeli popełniam błędy to je poprawiam więc wyjaśniłem w poprzednim poście to co uzyskałem na temat uchwały z pomyłką całe szczęście to tylko zwykła niestaranność, zadawanie pytań nie jest chyba niczym złym, staram się sprowadzić wymianę poglądów do jak najbardziej konkretnej. Na tym polega demokracja.
Pozdrawiam

#19 ~uwaga~

~uwaga~
 • Goście

Napisano 16 sierpień 2009 - 10:18:15

najśmieszniejsze jest to, ze artykuł był o honorowych obywatelach a komentarze dotyczą zupelnie innych spraw. w tym także ewentualnego następcy burmistrza

#20 ~WoW~

~WoW~
 • Goście

Napisano 16 sierpień 2009 - 12:35:25

Dokładnie pora zamknąć wątek albo przenieść w inne miejsce na forum (380 wyświetleń w 5 dni :-)) .
Polecam jeszcze do przeczytania wątek na temat kto będzie prezydentem Starachowic na tym samym forum, tam dopiero toczy się burzliwa debata. PozdrawiamDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych