Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Co sądzicie o pracy Rady Miejskiej w Wyśmierzcach


281 odpowiedzi w tym temacie

#21 ~ELZA 2011~

~ELZA 2011~
 • Goście

Napisano 28 sierpień 2011 - 19:23:27

tak,tak zebranie ,powinno byc zebranie mieszkancow calej gminy ,a nie tylko Wysmierzyc.Niech pochwala sie wszyscy radni co zrobili!!!!mamy sale gimnastyczna ktora mozna do tego wykorzystac.O terminie zebrania nalezy wszystkich mieszkancow gminy poinformowac z wyprzedzeniem i solidnie,a nie tak jak informacja o sesjach rady,tylko na tablicy og loszen w gminie!!!!!!poza tym dla wszystkich termin mysle najlepszy to niedziela godz.popoludniowe.

#22 ~zero~

~zero~
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2011 - 17:21:11

Wygarnąć im przyszła pora wszystko czego nie zrobili. To są ludzie, którzy nawet nie przeczytali ustaw i regulaminów w ich zakresie pracy. Nie wiedzą nic i przez to boją się o coś zapytać na sesji aby się nie skompromitować. A ten od baranów to chodząc od domu do domu przed wyborami obiecywał przeprowadzenie zmian w tej gminie. O jakich zmianach mówił to wszyscy się naocznie przekonaliśmy. Nie reprezentują naszych interesów tylko liczy się kasa za sesję i załatwienie jakieś posadki dla córeczki, brata syna czy jakiegoś beztalencia z wójostwa.
To jest cel bycia radnym w GMINIE WYŚMIERZYCE.

#23 ~heniek2~

~heniek2~
 • Goście

Napisano 29 sierpień 2011 - 17:47:56

A przewodniczący którego nie zna do tej pory 90% mieszkańców tej gminy to nie wychyli się nic ponieważ boi się aby jego żonka nie straciła czasem fajnej posadki.
Baran nie wychyli się bo sie boi o pracę żonki.
Gucio- to zatrudnił już większą część rodziny i znajomych i tyż się nie wychyli.
Z Romanowa gość- tylko narzeka po cichu w zakamarkach ale nie postawi się bo też załatwia swoje interesy.
Z Kostrzynia przedstawiciel - nie przystoi mi źle mówić o kobietach więc jeno wzdychne. Wstyd.
Z Kiedrzynia - o tym to się wcale nie mówi bo każdy jego zno doskonale co to za gagatek i co on może dobrego dokonać.
Ulaski - odpuszczamy.
Kożuchów - odpuszczamy, szkoda słów.
Korzeń - to samo.
Na koniec o paniach i panach z wyśmierzyc - ludzie z łapanki ale jakby chcieli razem się zjednoczyć to mogliby coś osiągnąć dla dobra ogółu. a tak to jeno cisza, cisza, cisza.
Ale ogólnie jest fajno, dużo się robi, sporo szumu wokół tego, gmina kwitnie w zastraszającym rozwoju gospodarczym, młodym żyje się dużo lepiej, mają sporo rozrywek kulturalnych i sportowych, ludzie umierają aż w końcu wymrą wszyscy nie doczekawszy się żadnego postępu przy takich gospodarzach. Ale oprócz tego wszystko jest ok jest wery gut.

#24 ~Tadeusz~

~Tadeusz~
 • Goście

Napisano 03 wrzesień 2011 - 20:36:47

A przewodniczący którego nie zna do tej pory 90% mieszkańców tej gminy to nie wychyli się nic ponieważ boi się aby jego żonka nie straciła czasem fajnej posadki.
Baran nie wychyli się bo sie boi o pracę żonki.
Gucio- to zatrudnił już większą część rodziny i znajomych i tyż się nie wychyli.
Z Romanowa gość- tylko narzeka po cichu w zakamarkach ale nie postawi się bo też załatwia swoje interesy.
Z Kostrzynia przedstawiciel - nie przystoi mi źle mówić o kobietach więc jeno wzdychne. Wstyd.
Z Kiedrzynia - o tym to się wcale nie mówi bo każdy jego zno doskonale co to za gagatek i co on może dobrego dokonać.
Ulaski - odpuszczamy.
Kożuchów - odpuszczamy, szkoda słów.
Korzeń - to samo.
Na koniec o paniach i panach z wyśmierzyc - ludzie z łapanki ale jakby chcieli razem się zjednoczyć to mogliby coś osiągnąć dla dobra ogółu. a tak to jeno cisza, cisza, cisza.
Ale ogólnie jest fajno, dużo się robi, sporo szumu wokół tego, gmina kwitnie w zastraszającym rozwoju gospodarczym, młodym żyje się dużo lepiej, mają sporo rozrywek kulturalnych i sportowych, ludzie umierają aż w końcu wymrą wszyscy nie doczekawszy się żadnego postępu przy takich gospodarzach. Ale oprócz tego wszystko jest ok jest wery gut.spasiba Władku i Marku wery spasiba danke
dzikuje Wam za to z całego serca

#25 ~Edek~

~Edek~
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2011 - 08:13:27

Forum społecznościowe Wyśmierzyce !
http://img585.images...52/dddddddn.gif

#26 ~wyborca~

~wyborca~
 • Goście

Napisano 01 październik 2011 - 08:37:11

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
Zdziwiło mnie Pana stanowisko na ostatniej sesji Rady gdzie na pismo RIO w związku ze skargą Komitetu Osiedlowego na niezgodne z prawem zatrudnienie p.o. zastępcy burmistrza podjął Pan tylko takie działania, że skierował Pan wniosek do Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.
Przecież zgodnie z kpa oraz ustawą o samorządzie gminnym to Rada Gminy pod przewodnictwem Pana osoby ma kompetencje do kontroli działalności Burmistrza.
Przecież nie może oczekiwać Pan od Burmistrza, który w tym przypadku naruszył prawo, że przedstawi Panu faktyczne przesłanki zatrudnienia p.o. zastępcy burmistrza i nie będzie chciał za wszelką cenę obronić swojej niesłusznej decyzji.
Oczekiwałem od Pana decyzji, która byłaby zgodna również ze statutem gminy i powołania niezależnego eksperta od prawa administracyjnego, który by w swojej opinii szczegółowo wyjaśnił Radzie jaki i mieszkańcom gminy czy burmistrz nie złamał prawa w tej kwestii i rozwiał wszelkie wątpliwości i domysły.
A tak to czeka Pan na jakiś dokument Burmistrza (a może wcale takiego nie przedstawi tylko poinformuje Pana, że takowy posiada), który wyjaśni jego postępowanie, a Rada przyjmie to za oczywistą pewność.
Chcę Panu przypomnieć, że już wielokrotnie burmistrz miał przedstawić radzie gminy opinie prawników Wojewody w tym temacie i do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z tych zapewnień.
Takie tendencyjne podejście Rady do tak ważnej kwestii jaką jest praworządność i transparentność sprawującej władzy nie świadczy dobrze o organie tej gminy jakim jest Rada Miejska w Wyśmierzycach.
Głosując na Pana w wyborach samorządowych wierzyłem, że po uzyskaniu mandatu radnego będzie Pan właściwą osobą na tym stanowisku, przykładną, kompetentną, nieuzależnioną od wpływów burmistrza.
Jednak Pana działania w tak ważnej dla mieszkańców gminy kwestii zatrudnienia przez burmistrza na stanowisku p.o. zastępcy burmistrza osoby, która nie ma ku temu wymaganych prawem kwalifikacji budzą mój niepokój i wątpliwość czy sprosta Pan oczekiwaniom wyborców, którzy głosowali na Pana i doprowadzi Pan do rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Nie będę się dalej rozpisywał dlaczego i gdzie burmistrz złamał prawo zatrudniając tą osobę na stanowisku p.o. bo to pewnie zostało szczegółowo przedstawione w piśmie, który Pan odczytał na sesji ale chcę jeszcze dodać, że powierzanie pełnienia obowiązków na stanowiskach samorządowych, w sytuacji gdy przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości, jest czynnością podejmowaną bez podstawy prawnej, która będzie zakwestionowana przez organ nadzoru.
Wojewódzkie Sądy Administracyjne już wielokrotnie w swoich wyrokach uznawali, że stosowanie formuły „p.o.” za omijanie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych. Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki zastępcy burmistrza wyśmierzyc nie przewidują żadne przepisy obowiązującego prawa.
Krótko mówiąc, nie można tak sobie przyjąć kogoś do urzędu, napisać mu umowę o pracę na jakiekolwiek stanowisko urzędnicze, tym bardziej na kierownicze stanowisko urzędnicze i powierzyć mu pełnienie obowiązków. Osoba piastująca wysokie stanowiska w administracji samorządowej ma dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie kierowania powierzoną jej placówką i dlatego ustawodawca w ustawie o pracownikach samorządowych jak również w kodeksie pracy szczegółowo podał kryteria jakimi powinno się operować przy powoływaniu i zatrudnianiu takich osób.
Przypomnę, że instytucję „p.o.” przewidują niektóre przepisy jak:
• art. 36a ust. 4a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (upoważnia organ prowadzący szkołę do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z wymogami ustawowymi, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy),
• art. 26 ust. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (upoważnia organ prowadzący do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora kolegium pracowników służb społecznych ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego w sytuacji, gdy do konkursu na stanowisko dyrektora nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata).
Co do zatrudnienia osoby na stanowisku p.o. zastępcy burmistrza to nie ma prawnej możliwości zatrudnienia na tym stanowisku osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.
Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.
Pewnie Pan wie, że art. 237. § 1 kpa stanowi, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Myślę jednak, że stanie Pan na wysokości zadania i dołoży należytych starań do wyjaśnienia tej kontrowersyjnej sprawy czego od Pana oczekuję.
Pana wyborca i sympatyk.

#27 ~j~

~j~
 • Goście

Napisano 01 październik 2011 - 18:23:27

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
Zdziwiło mnie Pana stanowisko na ostatniej sesji Rady gdzie na pismo RIO w związku ze skargą Komitetu Osiedlowego na niezgodne z prawem zatrudnienie p.o. zastępcy burmistrza podjął Pan tylko takie działania, że skierował Pan wniosek do Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.
Przecież zgodnie z kpa oraz ustawą o samorządzie gminnym to Rada Gminy pod przewodnictwem Pana osoby ma kompetencje do kontroli działalności Burmistrza.
Przecież nie może oczekiwać Pan od Burmistrza, który w tym przypadku naruszył prawo, że przedstawi Panu faktyczne przesłanki zatrudnienia p.o. zastępcy burmistrza i nie będzie chciał za wszelką cenę obronić swojej niesłusznej decyzji.
Oczekiwałem od Pana decyzji, która byłaby zgodna również ze statutem gminy i powołania niezależnego eksperta od prawa administracyjnego, który by w swojej opinii szczegółowo wyjaśnił Radzie jaki i mieszkańcom gminy czy burmistrz nie złamał prawa w tej kwestii i rozwiał wszelkie wątpliwości i domysły.
A tak to czeka Pan na jakiś dokument Burmistrza (a może wcale takiego nie przedstawi tylko poinformuje Pana, że takowy posiada), który wyjaśni jego postępowanie, a Rada przyjmie to za oczywistą pewność.
Chcę Panu przypomnieć, że już wielokrotnie burmistrz miał przedstawić radzie gminy opinie prawników Wojewody w tym temacie i do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z tych zapewnień.
Takie tendencyjne podejście Rady do tak ważnej kwestii jaką jest praworządność i transparentność sprawującej władzy nie świadczy dobrze o organie tej gminy jakim jest Rada Miejska w Wyśmierzycach.
Głosując na Pana w wyborach samorządowych wierzyłem, że po uzyskaniu mandatu radnego będzie Pan właściwą osobą na tym stanowisku, przykładną, kompetentną, nieuzależnioną od wpływów burmistrza.
Jednak Pana działania w tak ważnej dla mieszkańców gminy kwestii zatrudnienia przez burmistrza na stanowisku p.o. zastępcy burmistrza osoby, która nie ma ku temu wymaganych prawem kwalifikacji budzą mój niepokój i wątpliwość czy sprosta Pan oczekiwaniom wyborców, którzy głosowali na Pana i doprowadzi Pan do rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Nie będę się dalej rozpisywał dlaczego i gdzie burmistrz złamał prawo zatrudniając tą osobę na stanowisku p.o. bo to pewnie zostało szczegółowo przedstawione w piśmie, który Pan odczytał na sesji ale chcę jeszcze dodać, że powierzanie pełnienia obowiązków na stanowiskach samorządowych, w sytuacji gdy przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości, jest czynnością podejmowaną bez podstawy prawnej, która będzie zakwestionowana przez organ nadzoru.
Wojewódzkie Sądy Administracyjne już wielokrotnie w swoich wyrokach uznawali, że stosowanie formuły „p.o.” za omijanie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych. Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki zastępcy burmistrza wyśmierzyc nie przewidują żadne przepisy obowiązującego prawa.
Krótko mówiąc, nie można tak sobie przyjąć kogoś do urzędu, napisać mu umowę o pracę na jakiekolwiek stanowisko urzędnicze, tym bardziej na kierownicze stanowisko urzędnicze i powierzyć mu pełnienie obowiązków. Osoba piastująca wysokie stanowiska w administracji samorządowej ma dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie kierowania powierzoną jej placówką i dlatego ustawodawca w ustawie o pracownikach samorządowych jak również w kodeksie pracy szczegółowo podał kryteria jakimi powinno się operować przy powoływaniu i zatrudnianiu takich osób.
Przypomnę, że instytucję „p.o.” przewidują niektóre przepisy jak:
• art. 36a ust. 4a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (upoważnia organ prowadzący szkołę do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z wymogami ustawowymi, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy),
• art. 26 ust. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (upoważnia organ prowadzący do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora kolegium pracowników służb społecznych ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego w sytuacji, gdy do konkursu na stanowisko dyrektora nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata).
Co do zatrudnienia osoby na stanowisku p.o. zastępcy burmistrza to nie ma prawnej możliwości zatrudnienia na tym stanowisku osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.
Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.
Pewnie Pan wie, że art. 237. § 1 kpa stanowi, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Myślę jednak, że stanie Pan na wysokości zadania i dołoży należytych starań do wyjaśnienia tej kontrowersyjnej sprawy czego od Pana oczekuję.
Pana wyborca i sympatyk.

Znalazł się obywatel bez skazy,napisz lepiej czego zazdrościsz,stanowiska,czy kasy?

#28 ~w-ce~

~w-ce~
 • Goście

Napisano 02 październik 2011 - 08:34:33

Znalazł się obywatel bez skazy,napisz lepiej czego zazdrościsz,stanowiska,czy kasy?

Myślę że i stanowiska i kasy,bo mu grunt sie sypie pod nogami :P

#29 ~Radny~

~Radny~
 • Goście

Napisano 15 październik 2011 - 15:14:03

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Zatrudnienie zastępcy wójta w gminie
Autor: Sylwester Szczepaniak

Czy wójt może powołać jako pełniącego obowiązki zastępcy wójta osobę, która nie posiada wyższego wykształcenia?


Nie. Ustawy samorządowe nie przewidują takiej możliwości.

UZASADNIENIE
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy przede wszystkim podkreślić, że organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. I z tego punktu widzenia należy rozpatrywać kwestię możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby, która nie spełniania warunków określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu wykonawczym do niej.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikiem zatrudnionym z powołania może być osoba spełniająca następujące warunki:
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 37 powyższej ustawy, określiło ponadto minimalne wymagania w zakresie wykształcenia, także dla stanowiska zastępcy wójta. Osoba mająca być zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie wyższe.

Co warte podkreślenia, wymóg ten musi być spełniony w momencie powołania. Niedopuszczalne jest zatrudnienie jako zastępca wójta osoby, która dopiero w trakcie wykonywania pracy uzyska wymagany tytuł zawodowy. Nie ma również prawnej możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.

Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 1, 2, 6, 37 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398)
- Art. 26a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

#30 ~j~

~j~
 • Goście

Napisano 15 październik 2011 - 15:42:42

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Zatrudnienie zastępcy wójta w gminie
Autor: Sylwester Szczepaniak

Czy wójt może powołać jako pełniącego obowiązki zastępcy wójta osobę, która nie posiada wyższego wykształcenia?


Nie. Ustawy samorządowe nie przewidują takiej możliwości.

UZASADNIENIE
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy przede wszystkim podkreślić, że organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. I z tego punktu widzenia należy rozpatrywać kwestię możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby, która nie spełniania warunków określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu wykonawczym do niej.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikiem zatrudnionym z powołania może być osoba spełniająca następujące warunki:
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 37 powyższej ustawy, określiło ponadto minimalne wymagania w zakresie wykształcenia, także dla stanowiska zastępcy wójta. Osoba mająca być zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie wyższe.

Co warte podkreślenia, wymóg ten musi być spełniony w momencie powołania. Niedopuszczalne jest zatrudnienie jako zastępca wójta osoby, która dopiero w trakcie wykonywania pracy uzyska wymagany tytuł zawodowy. Nie ma również prawnej możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.

Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 1, 2, 6, 37 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398)
- Art. 26a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Nudzisz się?Nie dopisuj własnych interpretacji.

#31 ~M~

~M~
 • Goście

Napisano 16 październik 2011 - 07:55:18

Nudzisz się?Nie dopisuj własnych interpretacji.

Zróbcie w końcu z tym porzadek,bo znow się oprze o telewizję.

#32 ~Maruś~

~Maruś~
 • Goście

Napisano 16 październik 2011 - 09:31:55

Zróbcie w końcu z tym porzadek,bo znow się oprze o telewizję.

Jeżeli nie podejmie właściwych działań rada to na pewno oprze się o sąd, który utrze nosa odpowiednim ludziom i to nie będzie im wcale do śmiechu.

#33 ~lonka~

~lonka~
 • Goście

Napisano 16 październik 2011 - 19:38:10

Jeżeli nie podejmie właściwych działań rada to na pewno oprze się o sąd, który utrze nosa odpowiednim ludziom i to nie będzie im wcale do śmiechu.

No to do dzieła.Szkoda czasu.

#34 ~Biegły rewident~

~Biegły rewident~
 • Goście

Napisano 18 październik 2011 - 07:26:47

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Zatrudnienie zastępcy wójta w gminie
Autor: Sylwester Szczepaniak

Czy wójt może powołać jako pełniącego obowiązki zastępcy wójta osobę, która nie posiada wyższego wykształcenia?


Nie. Ustawy samorządowe nie przewidują takiej możliwości.

UZASADNIENIE
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy przede wszystkim podkreślić, że organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. I z tego punktu widzenia należy rozpatrywać kwestię możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby, która nie spełniania warunków określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu wykonawczym do niej.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikiem zatrudnionym z powołania może być osoba spełniająca następujące warunki:
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 37 powyższej ustawy, określiło ponadto minimalne wymagania w zakresie wykształcenia, także dla stanowiska zastępcy wójta. Osoba mająca być zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie wyższe.

Co warte podkreślenia, wymóg ten musi być spełniony w momencie powołania. Niedopuszczalne jest zatrudnienie jako zastępca wójta osoby, która dopiero w trakcie wykonywania pracy uzyska wymagany tytuł zawodowy. Nie ma również prawnej możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.

Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 1, 2, 6, 37 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398)
- Art. 26a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Po wyjaśnieniu niezgodnego z prawem zatrudnienia p.o. zastępcy będzie trzeba przyjrzeć się zatrudnieniu na stanowisku skarbnika gminy z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko.
Po dokładnej analizie wydaje mi się, że ta osoba nie spełnia wszystkich wymogów zawartych w tym ogłoszeniu i obowiązujących przepisach.
A może się mylę?

#35 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 październik 2011 - 19:40:57

Propouję także sprawdzic czy pani sprzątaczka posiada odpowiednie kwalifikacje...
Jacy wy jesteście żałośni.

#36 ~Biegły rewident~

~Biegły rewident~
 • Goście

Napisano 19 październik 2011 - 07:46:21

Po wyjaśnieniu niezgodnego z prawem zatrudnienia p.o. zastępcy będzie trzeba przyjrzeć się zatrudnieniu na stanowisku skarbnika gminy z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko.
Po dokładnej analizie wydaje mi się, że ta osoba nie spełnia wszystkich wymogów zawartych w tym ogłoszeniu i obowiązujących przepisach.
A może się mylę?

Wątpliwość moją opieram na tym, że nigdzie na stronach ministerstwa finansów nie mogę odnaleźć nazwiska pani skarbnik potwierdzającego fakt wpisana do rejestru biegłych rewidentów i posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadania certyfikatu księgowego.
Te warunki wynikają z wymagań zawartych w ogłoszeniu burmistrza o naborze na stanowisko skarbnika oraz z z przepsiów ustawy o finansach publicznych.
Ponadto burmistrz nie wywiązał się z obowiązku zawartego w swym dokumencie i do tej pory o wynikach naboru na to stanowisko nie powiadomił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

#37 ~Radny~

~Radny~
 • Goście

Napisano 21 październik 2011 - 13:15:30

Czytają zamieszczone tutaj sprawy można dojść do wniosku ,ze burmistrz robi co mu się podoba a rada gminy pod przewodnictwem przewodniczącego nie jest zdolna skontrolować właściwie jego poczynań.
Przewodniczcy rady nie może stać biernie patrząc na te poczynania bowiem staje się współodpowiedzialny za ten stan. Nie może ON bazować tylko na odpowiedziach burmistrza i ufać im w 100% bowiem burmistrz będzie za wszelką cenę bronił swoich błędnych decyzji.
Rada gminy ma ogromne możliwości kontrolujace burmistrza i jeżeli sama nie jest w stanie właściwie rozpatrzyć danego problemu może posiłkować się specjalistami w danej dziedzinie.
Czy nie lepiej powiedzieć wreszcie DOŚĆ okłamywania, dość bycia marionetką w tej grze i wreszcie z podniesioną głową iść po ulicach tego miasta nie narażajac się na szyderstwa i pomówienia społeczeństwa. Taką postawą można pozyskać sobie autorytet i szlachetność wśród naszego społeczeństwa - tak jaki mają do tej pory zacni ojcowie niektórych radnych niż brnąć dalej w to szambo, któe zaczyna naprawdę przeszkadzać naszym mieszkańcom.
Czy nie lepiej teraz przestać się bać i podjąć właściwe kroki do wyjaśnienia tych spraw niż później podczas przeprowadzonych kontroli lub wydanych wyroków sądu, które pokażą tą patologię trzeba będzie wychodzić tylko nocą na zewnatrz swojego domu i stracić do końca zaufanie jakim obdarzyli was wyborcy.
Na pewno wyjaśnienie, że nie My, że MY nic nie mogliśmy zrobić, że nie wiedzieliśmy nie będzie usprawiedliwieniem w dalszej karierze samorządowej.

#38 ~Radny~

~Radny~
 • Goście

Napisano 23 październik 2011 - 11:01:40

Wątpliwość moją opieram na tym, że nigdzie na stronach ministerstwa finansów nie mogę odnaleźć nazwiska pani skarbnik potwierdzającego fakt wpisana do rejestru biegłych rewidentów i posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadania certyfikatu księgowego.
Te warunki wynikają z wymagań zawartych w ogłoszeniu burmistrza o naborze na stanowisko skarbnika oraz z z przepsiów ustawy o finansach publicznych.
Ponadto burmistrz nie wywiązał się z obowiązku zawartego w swym dokumencie i do tej pory o wynikach naboru na to stanowisko nie powiadomił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Wobec tego Rada Gminy powinna wystąpić do Urzędu Gminy o dokumenty z naboru na to stanowisko i przeanalizować czy znów burmistrz nie oszukał ich rekomendując tą panią na stanowisko skarbnika bez wymaganych wyżej dokumentów.
Jeżeli potwierdziły by się wątypliwości to byłby to następny, niewybaczalny policzek wobec Rady i mieszkańców naszej gminy i chyba ostatni w jego karierze.
Czekamy na interwencję Rady Gminy w tej sprawie bo jeżeli ona nie nastąpi to będziemy zmuszeni znów powiadamiać o naszych wątpliwościach inne instytucje.

#39 ~RADNA JOA.~

~RADNA JOA.~
 • Goście

Napisano 23 październik 2011 - 18:18:13

Wobec tego Rada Gminy powinna wystąpić do Urzędu Gminy o dokumenty z naboru na to stanowisko i przeanalizować czy znów burmistrz nie oszukał ich rekomendując tą panią na stanowisko skarbnika bez wymaganych wyżej dokumentów.
Jeżeli potwierdziły by się wątypliwości to byłby to następny, niewybaczalny policzek wobec Rady i mieszkańców naszej gminy i chyba ostatni w jego karierze.
Czekamy na interwencję Rady Gminy w tej sprawie bo jeżeli ona nie nastąpi to będziemy zmuszeni znów powiadamiać o naszych wątpliwościach inne instytucje.Pani Joanno więcej odwagi proszę o podpisywanie swoich wypocin a nie ujadanie pod różnymi nicami.
Swoja droga jestem ciekaw jak tam działa Rada Osiedla dla mieszkańców Wyśmierzyc poza wszczynanie coraz to nowszych rewelacji . Jednym zdaniem obrazowo rzecz ujmując mamy w radzie OSIEDLA KACZKE W SPÓDNICY Z AUREOLĄ NA GŁOWIE w perspektywie na lepsze jutro . A i jeszcze jedno ciekawy jestem jak radzi sobie nasz parafialny KARITAS bo jakoś tak cicho a potrzebujących jest dużo . Być może te osoby potrzebują pomocy bez fleszu kamer a mam wrażenie ze tokowa pomoc ,,świadczona ,, jest przez te Pani jedynie przy udziale kamer i wielkim halo. Mam prośbę do czytających to wszystko nie bądźcie wilkami dla siebie nawzajem, nikt nie jest świętoszkiem ja również ale nie róbcie z siebie co poniektórzy wspaniałych ludzi . Przecież tak naprawdę większości chodzi tu o kasę a nie o pomoc. Pozdrawiam normalnych ludzików .

#40 ~bieda~

~bieda~
 • Goście

Napisano 24 październik 2011 - 08:04:38

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Zatrudnienie zastępcy wójta w gminie
Autor: Sylwester Szczepaniak

Czy wójt może powołać jako pełniącego obowiązki zastępcy wójta osobę, która nie posiada wyższego wykształcenia?


Nie. Ustawy samorządowe nie przewidują takiej możliwości.

UZASADNIENIE
Odpowiadając na powyższe pytanie, należy przede wszystkim podkreślić, że organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. I z tego punktu widzenia należy rozpatrywać kwestię możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby, która nie spełniania warunków określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu wykonawczym do niej.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikiem zatrudnionym z powołania może być osoba spełniająca następujące warunki:
• jest obywatelem polskim,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 37 powyższej ustawy, określiło ponadto minimalne wymagania w zakresie wykształcenia, także dla stanowiska zastępcy wójta. Osoba mająca być zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie wyższe.

Co warte podkreślenia, wymóg ten musi być spełniony w momencie powołania. Niedopuszczalne jest zatrudnienie jako zastępca wójta osoby, która dopiero w trakcie wykonywania pracy uzyska wymagany tytuł zawodowy. Nie ma również prawnej możliwości zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta osoby nie posiadającej wymaganego wykształcenia, określając jego status jako „pełniącego obowiązki”. Wynika to wprost z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która takiej możliwości nie przewiduje.

Zatrudnienie osoby nie spełniającej ustawowych wymogów jako „pełniącego obowiązki” uzasadnia postanowienie zarzutu działania w celu obejścia ustawy.

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 1, 2, 6, 37 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398)
- Art. 26a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Naucz się Marku tego tekstu na pamięć abyś na zawsze zapamiętał, ze nie można ludzi nabijać w butelkę i co gorsze niesłusznie i niegodnie zabierać im co miesiąc pieniążki, których brakuje wielu naszym mieszkańcom.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych