Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Brak absolutorium - Zarząd powiatu bez absolutorium


105 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Koalicja PO-PSL-PiS~

~Koalicja PO-PSL-PiS~
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 12:51:54

Zarząd Powiatu bez absolutorium poniedziałek, 02 lipca 2012 09:30


W piątek 29 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Grójeckiego. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium staroście oraz zarządowi powiatu grójeckiego. Za opowiedziało się dziewięciu radnych, pięciu wstryzmało się od głosu, pozostałych pięciu było przeciwko. W związku z powyższym starosta oraz zarząd nie otrzymali aboslutorium do którego wymagane był 11 głosów za.
red.
http://www.jablonka.info/

Zarząd Powiatu - bez absolutorium

Starosta: Marian Górski
Wicestarosta: Janusz Różycki
Stefania Fetraś
Krzysztof Fiks
Jan Traczyk

#2 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 12:57:45

Zarząd Powiatu bez absolutorium poniedziałek, 02 lipca 2012 09:30


W piątek 29 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Grójeckiego. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium staroście oraz zarządowi powiatu grójeckiego. Za opowiedziało się dziewięciu radnych, pięciu wstryzmało się od głosu, pozostałych pięciu było przeciwko. W związku z powyższym starosta oraz zarząd nie otrzymali aboslutorium do którego wymagane był 11 głosów za.
red.
http://www.jablonka.info/

Zarząd Powiatu - bez absolutorium

Starosta: Marian Górski
Wicestarosta: Janusz Różycki
Stefania Fetraś
Krzysztof Fiks
Jan Traczyk


Według Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

#3 ~Nowa KOALICJA~

~Nowa KOALICJA~
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 13:21:27

Według Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

+

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Na szczeblu powiatowym o ewentualnym odwołaniu zarządu decyduje, jak to już zostało wyżej powiedziane, rada Uchwała w tej sprawie może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Właściwa rada podejmuje uchwałę w sprawie odwołania zarządu powiatu (województwa) większością 3/5 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Ważne jest to, że uchwała ta może być podjęta dopiero po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Zaznaczyć również trzeba, że ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani ustawa o samorządzie województwa nie wymagają, aby przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania zarządu rada wysłuchała wyjaśnień organu wykonawczego.

#4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2012 - 13:32:05

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34).
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Według Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

+

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Na szczeblu powiatowym o ewentualnym odwołaniu zarządu decyduje, jak to już zostało wyżej powiedziane, rada Uchwała w tej sprawie może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Właściwa rada podejmuje uchwałę w sprawie odwołania zarządu powiatu (województwa) większością 3/5 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Ważne jest to, że uchwała ta może być podjęta dopiero po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Zaznaczyć również trzeba, że ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani ustawa o samorządzie województwa nie wymagają, aby przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania zarządu rada wysłuchała wyjaśnień organu wykonawczego.

#5 ~tatinur~

~tatinur~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 09:45:40


Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34).
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Według Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

+

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Na szczeblu powiatowym o ewentualnym odwołaniu zarządu decyduje, jak to już zostało wyżej powiedziane, rada Uchwała w tej sprawie może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Właściwa rada podejmuje uchwałę w sprawie odwołania zarządu powiatu (województwa) większością 3/5 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Ważne jest to, że uchwała ta może być podjęta dopiero po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.
Zaznaczyć również trzeba, że ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani ustawa o samorządzie województwa nie wymagają, aby przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania zarządu rada wysłuchała wyjaśnień organu wykonawczego.


Zaznaczyć również trzeba, że ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani ustawa o samorządzie województwa nie wymagają, aby przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania zarządu rada wysłuchała wyjaśnień organu wykonawczego.

#6 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 15:23:58

To wreszcie udało by się pozbyć tego z Warki. Jednak bardzo ważne jest czy podejmując tą uchwałę rada faktycznie miala zastrzezenia do wykonania budżetu czy tylko z jakiś innych powodów chcieli się pozbyć starosty. To jest waże bo jeżeli nie dotyczy to spraw budżetu, wojewoda może uchylić taką uchwałę, niestety taki jest przepis i nic nie wygramy.

#7 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 17:25:14

To wreszcie udało by się pozbyć tego z Warki. Jednak bardzo ważne jest czy podejmując tą uchwałę rada faktycznie miala zastrzezenia do wykonania budżetu czy tylko z jakiś innych powodów chcieli się pozbyć starosty. To jest waże bo jeżeli nie dotyczy to spraw budżetu, wojewoda może uchylić taką uchwałę, niestety taki jest przepis i nic nie wygramy.


Tu musze jeszcze dopisać, że odwołanie od tej uchwały składa się do RIO, ale woj. też w drodze nadzoru wnika we wszystkie uchwały, tu jednak główne słowo będzie miała RIO bo tu chodzi o budżet-finanse.

#8 ~singsfa~

~singsfa~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 18:28:07

Tu musze jeszcze dopisać, że odwołanie od tej uchwały składa się do RIO, ale woj. też w drodze nadzoru wnika we wszystkie uchwały, tu jednak główne słowo będzie miała RIO bo tu chodzi o budżet-finanse.


Obecne władze nie są wspierane przez władze partii nie są zapraszane na uroczystości z władzami... dni zarządu są policzone - ale jak ktoś powiedział w zeszłym tygodniu "na szczęście nie muszę pracować"...

Zgodze się z Kamą - Kama ma racje.

#9 ~wyborca~

~wyborca~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 18:38:03

To nie chodzi o absolutorium, ani o starostę Górskiego. Chodzi o kogoś innego. O dwóch panów - jednego w zarządzie, a drugiego w budynku koło Biedronki.
Nie ważne wykonanie budżetu, tylko koniec koalicji. Zarząd mogą radni odwołać tak jak odwołano prezydium Rady Miejskiej w Grójcu w listopadzie 2008 r. Wszak HISTORIA MAGISTRA VITAE EST, ale nie wszyscy znają łacinę.
Koalicja w radzie powiatu kończy się.

#10 ~wyborca~

~wyborca~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 18:38:42

To nie chodzi o absolutorium, ani o starostę Górskiego. Chodzi o kogoś innego. O dwóch panów - jednego w zarządzie, a drugiego w budynku koło Biedronki.
Nie ważne wykonanie budżetu, tylko koniec koalicji. Zarząd mogą radni odwołać tak jak odwołano prezydium Rady Miejskiej w Grójcu w listopadzie 2008 r. Wszak HISTORIA MAGISTRA VITAE EST, ale nie wszyscy znają łacinę.
Koalicja w radzie powiatu kończy się.

#11 ~tiviyde~

~tiviyde~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 19:43:15

To nie chodzi o absolutorium, ani o starostę Górskiego. Chodzi o kogoś innego. O dwóch panów - jednego w zarządzie, a drugiego w budynku koło Biedronki.
Nie ważne wykonanie budżetu, tylko koniec koalicji. Zarząd mogą radni odwołać tak jak odwołano prezydium Rady Miejskiej w Grójcu w listopadzie 2008 r. Wszak HISTORIA MAGISTRA VITAE EST, ale nie wszyscy znają łacinę.
Koalicja w radzie powiatu kończy się.


Sprawy poszły za daleko Szpital w Grójcu, Szpital w Nowym Mieście, a sprawa Tomczycach i pismo pracowników - najpierw pismo anonim do Zarządu bez reakcji, a potem oburzenie pracowników i chęć przyjazdu na Radę Powiatu spowodowała - wymusiła szybką reakcje na członkach zarządu.

Wszystko to jeden wielki retusz i sklejanie a ile można sklejać i retuszować?

Reducja prezesa szpitala 28/29.12 i uniemożliwienie podpisania kontraktu...

Grójecki szpital bez kontraktu

[podpis] MAGDALENA CIEPIELAK, AGNIESZKA KĘPKA

strony lokalne GW - Radom nr 29, wydanie z dnia 04/02/2012Wydarzenia, str. 41

"Grójecki szpital bez kontraktu

Szpital w Grójcu nie podpisał kontraktu na lecznictwo szpitalne na rok 2012. Nawet nie zgłosił się do konkursu ogłoszonego przez NFZPowiatowe Centrum Medyczne jest spółką grójeckiego powiatu. Jak to się stało, że nie złożyło nawet wniosku o kontrakt? - pytamy wicestarostę Janusza Różyckiego. - Ogłoszenie NFZ było napisane tak, że osoba, która je przeczytała, źle zrozumiała, o jakie świadczenia chodzi. I oferta nie została wysłana, ale rozmawialiśmy już z NFZ i ustaliliśmy, że jak się pierwszy ko...


"Podjęcie tak radykalnej decyzji powinno być poparte chłodnym i rzeczowym spojrzeniem na problem, który wystąpił w lecznicy – twierdzi Dobrzyński. – Nie do końca przemyślana decyzja, niepoparta poważnymi zarzutami, podjęta przed zakończeniem okresu rozliczeniowego i w trakcie negocjacji kontraktu z NFZ może skutkować niestety nieszczęściem i dezorganizacją – ocenia."

#12 ~lsoothe~

~lsoothe~
 • Goście

Napisano 07 lipiec 2012 - 19:44:39

Tu musze jeszcze dopisać, że odwołanie od tej uchwały składa się do RIO, ale woj. też w drodze nadzoru wnika we wszystkie uchwały, tu jednak główne słowo będzie miała RIO bo tu chodzi o budżet-finanse.


http://www.nadwisla....az=tekst&id=828

Zarząd powiatu nie dostał absolutorium za 2011 rok. To może być początek rozłamu w rządzącej koalicji.
Negatywnie ocenił wykonanie ubiegłorocznego budżetu powiatu opozycyjny klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z koalicyjną arytmetyką mimo takiego stanowiska PiS zarząd powiatu i tak powinien otrzymać absolutorium. Ale w piątek doszło do niespodzianki.
Starosta Marian Górski, przebywa od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim
Mianowicie pięcioro członków klubów popierających obecny układ w starostwie wstrzymało się od głosu. To Witold Wójcik i Małgorzata Woźniak (którzy weszli do rady z kojarzonego z Platformą Obywatelską komitetu Razem dla Powiatu), a także Janusz Karbowiak, Krzysztof Ambroziak i Radosław Kreczmański (wybrani z list komitetu Powiat Sprawny i Przyjazny związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym). W 21-osobowej radzie powiatu obydwa te komitety miały dotychczas stabilną większość.
Konsekwencją nieotrzymania absolutorium przez zarząd jest automatyczny wniosek o jego odwołanie. – Będziemy apelować o podanie się starosty Mariana Górskiego do dymisji i o nowe wybory zarządu – zapowiada w rozmowie z „Nad Wisłą” Maciej Dobrzyński, szef powiatowej opozycji.
Co takiego się stało, że monolit w radzie zaczął kruszeć?

Inwestycja na żywioł
Dyskusję przed głosowaniem nad absolutorium zdominowała opisywana przez „NW” w czerwcu sprawa rozbudowy szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą (podlega starostwu). Wówczas wyszło na jaw, że przetarg na prace budowlane w ramach inwestycji, dotowanej z funduszy unijnych, dyrekcja lecznicy ogłosiła bez zapewnienia pełnej kwoty na opłacenie robót, co jest niezgodne z prawem. Powstało tu tak dużo kontrowersji, że radni z komisji rewizyjnej aż trzykrotnie pochylali się nad wnioskiem o absolutorium dla zarządu powiatu.
Na swoim stanowisku w sprawie przetargu na rozbudowę szpitala pozostaje klub PiS. – Rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz brak nadzoru ze strony zarządu nad tą inwestycją doprowadziły do trudnej sytuacji, w której brakuje pieniędzy na dokończenie prac – wytyka w rozmowie z „NW” Maciej Dobrzyński.
Radny ujawnia, że ze sprawozdania finansowego nowomiejskiej placówki za ubiegły rok wynika, iż ma ona do opłacenia zobowiązania w wysokości blisko 7,5 mln zł. – Ktoś puścił tę inwestycję na żywioł, czego konsekwencje samorząd powiatu będzie odczuwać przez najbliższe lata – uważa Dobrzyński.
Przy czym jego zdaniem sama rozbudowa szpitala nie była złym pomysłem. – Był dobry projekt unijny, którego po prostu nie dopilnowano – komentuje. – Widzimy potrzebę dokończenia tej inwestycji, ale warunek jest jeden: musi się zmienić zarząd, a nadzór nad finansami muszą przejąć nowi, świeży ludzie, którzy naprawdę przyłożą się do pracy – dodaje.

Gotowi, by rządzić
Niewykluczone jednak, iż piątkowa uchwała rady powiatu odrzucająca absolutorium nie nabierze mocy prawnej. We wtorek starostwo wszczęło bowiem procedurę, która może doprowadzić do unieważnienia uchwały. Zarząd dowodzi, że nie dostał absolutorium nie w związku z pozytywnie zaopiniowanym przez organy kontrolne wykonaniem zeszłorocznego budżetu, ale z innych powodów, które nie mają w tym przypadku znaczenia.
– Oczywiście radni w każdej chwili mają prawo dyskutować na każdy temat, tylko akurat przepisy samorządowe wyraźnie określają, jak powinna wyglądać debata nad absolutorium – tłumaczy nam wicestarosta Janusz Różycki. Przyznaje on, że nieprawidłowości przy rozbudowie szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą były. Ale jednocześnie zastrzega, że nie miały związku z wykonaniem budżetu powiatu w roku 2011.
Jak twierdzi Różycki, zarząd nie wiedział, że szpital samowolnie rozszerzył zakres robót budowlanych, choć starostwo dwukrotnie wysyłało do niego kontrolę. W poniedziałek do nowomiejskiej placówki skierowano kontrolerów po raz trzeci.
– Uważam, że nadmierne ingerowanie w działalność dyrekcji szpitala ze strony zarządu, ponad normalną kontrolę, byłoby złamaniem zasad funkcjonowania samorządów i niezależnych zakładów opieki zdrowotnej – argumentuje Różycki.
W każdym razie wicestarosta potwierdza słowa Dobrzyńskiego, że zaistniała w Nowym Mieście nad Pilicą sytuacja może odbić się na przyszłych budżetach powiatu.
Kierownictwo starostwa robi swoje, a jego oponenci – swoje. Jak nieoficjalnie dowiedziało się „NW”, trwają rozmowy o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu nowych władz powiatu. Uczestniczą w nich przedstawiciele klubu PiS i grupa radnych, którzy wstrzymali się podczas głosowania przy wniosku o absolutorium. – W tej trudnej sytuacji jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność na siebie i jeśli się zaangażujemy, to na pewno wyprowadzimy powiat na prostą – deklaruje Maciej Dobrzyński.
Część naszych źródeł donosi jednak, że może chodzić tylko o lekkie zmiany w zarządzie.
Starosta Marian Górski, przebywający od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim, nie chciał z nami rozmawiać na temat ostatnich wydarzeń.
MATEUSZ ADAMSKI

#13 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 12:04:32

Mam nadzieję, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium była dobrze przygotowana. Zapewne była pisana przez sekretarza pracownika starosty (który chce pracować), a wystarczy mały błąd w podstawie prawnej lub mało widoczny "myk" a uchwała do obalenia przez RIO. Panie Macieju chyba sprawdziliście wszystko dokładnie bo inaczej to będzie trudno ją obronić w sądzie.

#14 ~btioni~

~btioni~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 12:07:28

Mam nadzieję, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium była dobrze przygotowana. Zapewne była pisana przez sekretarza pracownika starosty (który chce pracować), a wystarczy mały błąd w podstawie prawnej lub mało widoczny "myk" a uchwała do obalenia przez RIO. Panie Macieju chyba sprawdziliście wszystko dokładnie bo inaczej to będzie trudno ją obronić w sądzie.


Przygotowana dobrze to po zarządzie.
Przygotowana źle to też dobrze bo ludzi już nie chcą obecnego zarządu.
Przygotowana źle ale procedura rozpoczęta.

#15 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 12:24:15

Przygotowana dobrze to po zarządzie.
Przygotowana źle to też dobrze bo ludzi już nie chcą obecnego zarządu.
Przygotowana źle ale procedura rozpoczęta.


Przygotowana źle ale procedura rozpoczęta - jaka procedura, jeżeli RIO uzna, że uchwała podjęta została z naruszeniem prawa (dot. niewykonania budzetu) to nie ma wniosku o odwołanie zarządu w tym starosty.

#16 ~uryphoug~

~uryphoug~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 14:20:33

Przygotowana źle ale procedura rozpoczęta - jaka procedura, jeżeli RIO uzna, że uchwała podjęta została z naruszeniem prawa (dot. niewykonania budzetu) to nie ma wniosku o odwołanie zarządu w tym starosty.


Jest sprawdzony pisło go wiele osób

Przygotowana dobrze to po zarządzie.
Przygotowana źle to też dobrze bo ludzi już nie chcą obecnego zarządu.
Przygotowana źle ale procedura rozpoczęta.


Jest napisany

Mam nadzieję, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium była dobrze przygotowana. Zapewne była pisana przez sekretarza pracownika starosty (który chce pracować), a wystarczy mały błąd w podstawie prawnej lub mało widoczny "myk" a uchwała do obalenia przez RIO. Panie Macieju chyba sprawdziliście wszystko dokładnie bo inaczej to będzie trudno ją obronić w sądzie.


A kto teraz kieruje powiatem i kto weźmie odpowiedzialność?
Obeny starostwa na zwolnieniu, jego zastępca udziela wywiadu w gazetach i informuje że strata w Szpitalu w nowym mieście nie będzie miała wpływu na budżet starostwa :))).
I o co chodzi z tymi Tomczycami co było w tym piśmie?
Jedno pismo wysłali anonimowo drugie pismo wysłali pracownicy i cisza? dopiero jak pracownicy zapowiedzieli że przyjadą na rade powiatu to zarząd zaczął działać... ?

#17 ~Nimfa błotna~

~Nimfa błotna~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 14:50:30

http://www.nadwisla....az=tekst&id=828

Zarząd powiatu nie dostał absolutorium za 2011 rok. To może być początek rozłamu w rządzącej koalicji.
Negatywnie ocenił wykonanie ubiegłorocznego budżetu powiatu opozycyjny klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z koalicyjną arytmetyką mimo takiego stanowiska PiS zarząd powiatu i tak powinien otrzymać absolutorium. Ale w piątek doszło do niespodzianki.
Starosta Marian Górski, przebywa od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim
Mianowicie pięcioro członków klubów popierających obecny układ w starostwie wstrzymało się od głosu. To Witold Wójcik i Małgorzata Woźniak (którzy weszli do rady z kojarzonego z Platformą Obywatelską komitetu Razem dla Powiatu), a także Janusz Karbowiak, Krzysztof Ambroziak i Radosław Kreczmański (wybrani z list komitetu Powiat Sprawny i Przyjazny związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym). W 21-osobowej radzie powiatu obydwa te komitety miały dotychczas stabilną większość.
Konsekwencją nieotrzymania absolutorium przez zarząd jest automatyczny wniosek o jego odwołanie. – Będziemy apelować o podanie się starosty Mariana Górskiego do dymisji i o nowe wybory zarządu – zapowiada w rozmowie z „Nad Wisłą” Maciej Dobrzyński, szef powiatowej opozycji.
Co takiego się stało, że monolit w radzie zaczął kruszeć?

Inwestycja na żywioł
Dyskusję przed głosowaniem nad absolutorium zdominowała opisywana przez „NW” w czerwcu sprawa rozbudowy szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą (podlega starostwu). Wówczas wyszło na jaw, że przetarg na prace budowlane w ramach inwestycji, dotowanej z funduszy unijnych, dyrekcja lecznicy ogłosiła bez zapewnienia pełnej kwoty na opłacenie robót, co jest niezgodne z prawem. Powstało tu tak dużo kontrowersji, że radni z komisji rewizyjnej aż trzykrotnie pochylali się nad wnioskiem o absolutorium dla zarządu powiatu.
Na swoim stanowisku w sprawie przetargu na rozbudowę szpitala pozostaje klub PiS. – Rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz brak nadzoru ze strony zarządu nad tą inwestycją doprowadziły do trudnej sytuacji, w której brakuje pieniędzy na dokończenie prac – wytyka w rozmowie z „NW” Maciej Dobrzyński.
Radny ujawnia, że ze sprawozdania finansowego nowomiejskiej placówki za ubiegły rok wynika, iż ma ona do opłacenia zobowiązania w wysokości blisko 7,5 mln zł. – Ktoś puścił tę inwestycję na żywioł, czego konsekwencje samorząd powiatu będzie odczuwać przez najbliższe lata – uważa Dobrzyński.
Przy czym jego zdaniem sama rozbudowa szpitala nie była złym pomysłem. – Był dobry projekt unijny, którego po prostu nie dopilnowano – komentuje. – Widzimy potrzebę dokończenia tej inwestycji, ale warunek jest jeden: musi się zmienić zarząd, a nadzór nad finansami muszą przejąć nowi, świeży ludzie, którzy naprawdę przyłożą się do pracy – dodaje.

Gotowi, by rządzić
Niewykluczone jednak, iż piątkowa uchwała rady powiatu odrzucająca absolutorium nie nabierze mocy prawnej. We wtorek starostwo wszczęło bowiem procedurę, która może doprowadzić do unieważnienia uchwały. Zarząd dowodzi, że nie dostał absolutorium nie w związku z pozytywnie zaopiniowanym przez organy kontrolne wykonaniem zeszłorocznego budżetu, ale z innych powodów, które nie mają w tym przypadku znaczenia.
– Oczywiście radni w każdej chwili mają prawo dyskutować na każdy temat, tylko akurat przepisy samorządowe wyraźnie określają, jak powinna wyglądać debata nad absolutorium – tłumaczy nam wicestarosta Janusz Różycki. Przyznaje on, że nieprawidłowości przy rozbudowie szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą były. Ale jednocześnie zastrzega, że nie miały związku z wykonaniem budżetu powiatu w roku 2011.
Jak twierdzi Różycki, zarząd nie wiedział, że szpital samowolnie rozszerzył zakres robót budowlanych, choć starostwo dwukrotnie wysyłało do niego kontrolę. W poniedziałek do nowomiejskiej placówki skierowano kontrolerów po raz trzeci.
– Uważam, że nadmierne ingerowanie w działalność dyrekcji szpitala ze strony zarządu, ponad normalną kontrolę, byłoby złamaniem zasad funkcjonowania samorządów i niezależnych zakładów opieki zdrowotnej – argumentuje Różycki.
W każdym razie wicestarosta potwierdza słowa Dobrzyńskiego, że zaistniała w Nowym Mieście nad Pilicą sytuacja może odbić się na przyszłych budżetach powiatu.
Kierownictwo starostwa robi swoje, a jego oponenci – swoje. Jak nieoficjalnie dowiedziało się „NW”, trwają rozmowy o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu nowych władz powiatu. Uczestniczą w nich przedstawiciele klubu PiS i grupa radnych, którzy wstrzymali się podczas głosowania przy wniosku o absolutorium. – W tej trudnej sytuacji jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność na siebie i jeśli się zaangażujemy, to na pewno wyprowadzimy powiat na prostą – deklaruje Maciej Dobrzyński.
Część naszych źródeł donosi jednak, że może chodzić tylko o lekkie zmiany w zarządzie.
Starosta Marian Górski, przebywający od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim, nie chciał z nami rozmawiać na temat ostatnich wydarzeń.
MATEUSZ ADAMSKI


"Na swoim stanowisku w sprawie przetargu na rozbudowę szpitala pozostaje klub PiS. – Rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz brak nadzoru ze strony zarządu nad tą inwestycją doprowadziły do trudnej sytuacji, w której brakuje pieniędzy na dokończenie prac – wytyka w rozmowie z „NW” Maciej Dobrzyński.
Radny ujawnia, że ze sprawozdania finansowego nowomiejskiej placówki za ubiegły rok wynika, iż ma ona do opłacenia zobowiązania w wysokości blisko 7,5 mln zł. – Ktoś puścił tę inwestycję na żywioł, czego konsekwencje samorząd powiatu będzie odczuwać przez najbliższe lata – uważa Dobrzyński."

Mam pytania:

A przecież kto jak nie radni / zarząd dotowali Szpital w Nowym Mieście i przekazywali środki finansowe na tereny zielone?
Możecie sobie wyobrazić? Szpital ma długi a dostaje kasę na tereny zielone?
A czy prawdą jest że Szpital kupił samochód osobowy? Państwo radni proszę o sprawdzenie kto nim jeździł?

Gdzie byli radni którzy mieli kontrolować i nadzorować zarząd, a gdzie były komisje rady powiatu... ?
Chyba lepiej jak radni doprowadzą odwołanie zarządu do końca?
Może kontroli należy poddać prace tych komisji w radzie powiatu?
Przecież na bieżąco kontrolują dokumenty finansowe?

Skoro teraz już o tym wiadomo to miejmy nadzieje że radni z tych komisji dopilnują sprawiedliwości i nie będzie trzeba wyciągnąć od nich konsekwencji tak jak od osób kontrolujących, które kontrolujących Szpital w Nowym Mieście?

Pani Kam,o a jakie konsekwencje będą dla członków i przewodniczącego zespołu kontrolnego który kontrolował już dwa razy Szpital? A teraz wysyła się znowu kontrolę ciekawe czy w składzie kontroli są osoby z dwóch poprzednich...?
Ja bym wysłałała odpowiednie kontrole urzędowe a nie wewnętrzne.
Ile razy będą przeprowadzane kontrole wewnętrzne? A może do trzech razy sztuka?

Słyszałam jak kontrolę przeprowadzano w Szpitalu w Grójcu :-).


Myślę, że Państwo radni zaproszą Pana Jagiełło i poproszą o przedstawienie sposobu przeprowadzenia kontroli i obecności członka zarządu podczas kontroli... a raczej jego sporadyczną obecność?
Kto był wpisany do kontroli w PCMG?


I jeszcze sprawa stylizowanych bardzo prostych ale i starych ław z korytarzy starostwa powiatowego. Wymieniono je na nowe krzesełka a gdzie są ławy? Piękne stare ławy?

Okręt tonie więc i coraz więcej spraw będzie wypływało i mówię wam, że odwołanie zarządu to początek spraw i nie będzie sezonu ogórkowego w tym roku w naszym powiecie.

Wkrótce więcej informacji… zapraszamy na forum… .

A sprawy już wyszły za nasz region… są już poza Powiatem Grójeckim.

#18 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 16:05:55

Działalność kontrolna rady powiatu odbywa się za pośrednictwem komisji rewizyjnej- (tyle przepis), a ta to wybranych kilka osób (w zależności od statutu)z radnych wchodzących w skład rady, no a to my obywatele w pewien sposób powinniśmy ich kontrolować oceniając:)
Nie dziwmy się, że tak przeprowadzają kontrole starostwa i jego jednostki organizacyjne, przecież radni to zbieranina ludzi często nie mająca zielonego pojecia o pracy urzędu, finansach publicznych i jak to powinno wszystko chodzić. Trafiają się jednostki, że coś tam wiedzą, ale niestety jest ich zbyt mało,dlatego tak wazny jest mądry wybór ludzi do prac w radach, ale czy podczas wyborów my jako wyborcy tak naprawdę o tym wyslimy.
No ale choć tyle ustawodawca pomyślał, że nie można zostawić samych sobie historyka, rolnika czy producenta butów (to tylko przykład, niech się nikt nie obraża)bo kto zapewniłby, że wyborcy wybiorą dobrego ekonomiste czy speca np. od dróg bo w planach będzie budowa dróg w powiecie, zostawiono więc furtkę i uprawnienia kontrolne w stosunku do gmin, powiatów i samorządów województw posiadają również wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli.
A teraz znowu trochę przepisu- w razie powtarzającego się naruszenia przez radę konstytucji lub ustaw,która została wykazana np. podczas kontroli przeprowadzonej przez oragany j/w, Sejm, na wniosek prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy, powiatu. To tak w wielkim skrócie.

#19 ~pownroc~

~pownroc~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 16:25:53

Działalność kontrolna rady powiatu odbywa się za pośrednictwem komisji rewizyjnej- (tyle przepis), a ta to wybranych kilka osób (w zależności od statutu)z radnych wchodzących w skład rady, no a to my obywatele w pewien sposób powinniśmy ich kontrolować oceniając:)
Nie dziwmy się, że tak przeprowadzają kontrole starostwa i jego jednostki organizacyjne, przecież radni to zbieranina ludzi często nie mająca zielonego pojecia o pracy urzędu, finansach publicznych i jak to powinno wszystko chodzić. Trafiają się jednostki, że coś tam wiedzą, ale niestety jest ich zbyt mało,dlatego tak wazny jest mądry wybór ludzi do prac w radach, ale czy podczas wyborów my jako wyborcy tak naprawdę o tym wyslimy.
No ale choć tyle ustawodawca pomyślał, że nie można zostawić samych sobie historyka, rolnika czy producenta butów (to tylko przykład, niech się nikt nie obraża)bo kto zapewniłby, że wyborcy wybiorą dobrego ekonomiste czy speca np. od dróg bo w planach będzie budowa dróg w powiecie, zostawiono więc furtkę i uprawnienia kontrolne w stosunku do gmin, powiatów i samorządów województw posiadają również wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli.
A teraz znowu trochę przepisu- w razie powtarzającego się naruszenia przez radę konstytucji lub ustaw,która została wykazana np. podczas kontroli przeprowadzonej przez oragany j/w, Sejm, na wniosek prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy, powiatu. To tak w wielkim skrócie.


Więc jednym słowem albo Rada Powiatu zrobi porządek z Zarządem Powiatu albo Prezes Rady Ministrów zrobi to za Radę Powiatu ew. zrobią to mieszkańcy?

Radni nie mają zbytniego wyboru… .

A czy ktoś wie kto z jakich osób składa się organ kontrolny który kontrolował Szpital w Nowym Mieście?

A co jest jeśli Spółkę kontroluje zgromadzenie wspólników a wspólnika albo jego przedstawiciela ustawowego brak podczas kontroli?
Kontrolowany zgłasza ten fakt kilkukrotnie po czym zostaje odwołany bo upomina się aby podczas kontroli był obecny z godnie z przepisami przedstawiciel zgromadzenia wspólników lub wyznaczony przez niego ekspert.

Acha nie jest to PCMG bez podtekstów i aluzji jest to luźna dywagacja - zresztą myślę, że zarząd jako zgromadzenie wspólników nie dopuściłby do takiej syruacji?

#20 ~Kama~

~Kama~
 • Goście

Napisano 08 lipiec 2012 - 16:32:03

Działalność kontrolna rady powiatu odbywa się za pośrednictwem komisji rewizyjnej- (tyle przepis), a ta to wybranych kilka osób (w zależności od statutu)z radnych wchodzących w skład rady, no a to my obywatele w pewien sposób powinniśmy ich kontrolować oceniając:)
Nie dziwmy się, że tak przeprowadzają kontrole starostwa i jego jednostki organizacyjne, przecież radni to zbieranina ludzi często nie mająca zielonego pojecia o pracy urzędu, finansach publicznych i jak to powinno wszystko chodzić. Trafiają się jednostki, że coś tam wiedzą, ale niestety jest ich zbyt mało,dlatego tak wazny jest mądry wybór ludzi do prac w radach, ale czy podczas wyborów my jako wyborcy tak naprawdę o tym wyslimy.
No ale choć tyle ustawodawca pomyślał, że nie można zostawić samych sobie historyka, rolnika czy producenta butów (to tylko przykład, niech się nikt nie obraża)bo kto zapewniłby, że wyborcy wybiorą dobrego ekonomiste czy speca np. od dróg bo w planach będzie budowa dróg w powiecie, zostawiono więc furtkę i uprawnienia kontrolne w stosunku do gmin, powiatów i samorządów województw posiadają również wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli.
A teraz znowu trochę przepisu- w razie powtarzającego się naruszenia przez radę konstytucji lub ustaw,która została wykazana np. podczas kontroli przeprowadzonej przez oragany j/w,  Sejm, na wniosek prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy, powiatu. To tak w wielkim skrócie.


Może jeszcze trochę wyjaśnienia,nadzór, o którym pisałam nad działalnością powiatu odbywa się pod kątem legalności (to właśnie naruszanie konstytucji i ustaw to chyba jeżeli się nie zmienił-art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym) Stanowi on mianowicie, ze nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.Oznacza to tyle, że właściwe organy nie mogą kontrolować powiatu pod kątem gospodarności i rzetelności. W tej dziedzinie jedynym „nadzorującym” są mieszkańcy powiatu. I to właśnie my gdy nie jesteśmy zadowoleni z działalności rady powiatu mamy prawo wystąpić z referendum lokalnym lub nie przedłużyć mandatów radnym (nie wybierać w następnych wyborach)Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych